WinTips Web Podmínky Použití


1. Přijetí Podmínek Použití A Změny

Při každé návštěvě, použít nebo způsobit, že přístup na tyto webové stránky, souhlasíte být vázán těmito Podmínkami Užívání, ve znění pozdějších předpisů čas od času, nebo s bez předchozího upozornění. Kromě toho, vaše využívání služeb na těchto stránkách nebo přístupné prostřednictvím těchto stránek bude podléhat žádná pravidla nebo pokyny použitelné na tyto služby, a oni budou začleněny odkazem do těchto Podmínek Použití. Prosím, přečtěte si stránky zásady ochrany Osobních údajů, která je také začleněna v rámci těchto 'Podmínky Užívání' podle odkazu.

2. WinTips Web Služby

Tyto stránky a služby poskytované na a prostřednictvím této stránky jsou poskytovány "JAK JE" základ. Souhlasíte s tím, že WinTips Webu si vyhrazuje právo změnit nebo přerušit poskytování tohoto webu a jeho služeb, a odstranit údaje, které poskytnete, a to buď dočasně nebo trvale, v každém čas, bez předchozího upozornění a bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám (prosím, viz níže pro informace o oznámení změny). WinTips Web nebude konat odpovědnost za včasnost odstranění informací, neschopnost ukládat informace, nepřesnost informací nebo nesprávné doručení informace.

3. Vaše Odpovědnost A Povinnosti Registrace

Za účelem použití této webové stránky nebo některé jeho části, může být nutné zaregistrovat uživatelský účet na tomto webu, v tomto případě, budete souhlasit poskytovat pravdivé informace, pokud je požadována, a - v případě, že minimální věk potřebný pro nárok na uživatelský účet - zavazujete se, že jste jsou alespoň požadované věku. Registrací uživatelského účtu, výslovně dohodly na tomto webu Podmínky Použití a zásady ochrany Politiky, včetně jakýchkoli změn v WinTips Webu, které jsou zveřejněny zde.

4. Zásady Ochrany Osobních Údajů

Registrační údaje a jiné osobní informace, které stránky mohou shromažďovat je předmětem podmínek WinTips Webu zásady ochrany Osobních údajů.

5. Registrace A Heslo

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti své heslo, a budete být zodpovědný za veškeré používání vašeho uživatelského účtu a/nebo uživatelské jméno, zda je nebo není povolen. Souhlasíte s tím, aby neprodleně informovat WinTips Web o jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského účet, uživatelské jméno nebo heslo.

WinTips Web může uplatňovat politiku, která vyžaduje, aby udělení předchozího schválení nové registraci uživatelského účtu, než je účet aktivován a k dispozici pro přihlášení-in. Registrací účtu na tomto webu, souhlasíte s tím, že WinTips Web zachovává uvážení, pokud jde o schválení nové registrace a uzavření stávající účty, aniž by vznikl jakýkoli závazek vůči vám.

6. Vaše Chování

Souhlasíte s tím, že všechny informace nebo údaje jakéhokoli druhu, ať už text, software, kód, hudební nebo audio, fotografie nebo grafiky, videa nebo animací, nebo další materiály ("obsah"), k dispozici veřejně nebo soukromě, bude na výhradní odpovědnost osoba poskytující obsah nebo osoba, jejíž uživatelský účet je používán. Souhlasíte s tím, že tento web může vystavit obsahu, který může být nepříjemný nebo urážlivý. WinTips Web nebude odpovídat na vás v žádném případě za obsah uvedené na této stránce, ani za jakékoli chyby nebo opomenutí. Nicméně, pokud nechcete vidět obsah natento web, že máte pocit, je urážlivý nebo nevhodný, prosím, Kontaktujte Nás.

Pomocí této webové stránky nebo jakékoli služby poskytované, výslovně dohodly na následujících bodech:

A6. Ty nesmí poskytovat jakýkoliv obsah nebo provádět sami, v žádném případě, že může být vykládáno jako: protiprávní; nelegální; vyhrožování; zdraví; zneužívání; obtěžující; stalking; protiprávní, urážlivý, nactiutrhačný; vulgární, obscénní; ofenzivní; problematický; pornografický; navržen tak, aby blokovat nebo narušovat provoz této webové stránky nebo jakékoli služby poskytované; infikovány viry nebo jiné destruktivní nebo škodlivé programové rutiny; pravděpodobné, že dávají vznik občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost; v rozporu s příslušnou místní, národní nebo mezinárodní právo.

B6. Nesmíte se vydávat za nebo zkreslování vašeho spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem. Ty nesmí navazovat nebo jinak se snaží zakrýt nebo zkreslit původ jakéhokoliv obsahu, které jste poskytli. Nebudete shromažďovat nebo získávat informace o ostatních uživatelů. Nebudete poskytovat, a nesmíte používat tuto stránku, aby poskytovat jakýkoliv obsah nebo službu v jakémkoli komerčním způsobem, nebo způsobem, který by zahrnovat nevyžádané pošty, spamu, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoliv jiné formy neoprávněných reklamních či obchodu. Nesmíte používat tyto stránky na podporu, nebo provozovat jakékolivslužby nebo obsahu bez WinTips Webové předchozího písemného souhlasu. Nesmíte používat tyto stránky nebo jakékoli služby nebo zařízení uvedené na této stránce nebo prostřednictvím této stránky kontaktovat a komunikovat s stránky, uživatelů nebo dalších osob pro jakékoli nezákonné nebo protiprávní účel. Ty nesmí poskytovat jakýkoliv obsah, který může vést k WinTips Web je nést občanskoprávní nebo trestní odpovědnost, nebo to může být považováno za porušení jakékoli místní, národní nebo mezinárodní práva; to zvláště zahrnuje - ale není omezen na - zákony týkající se autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství.

Nesplnění některého z ustanovení tohoto oddílu 6 těchto Podmínek Používání bude považováno za důvod k okamžité uzavření váš uživatelský účet, a může vést k právní kroky. Pro více informací o uživatelský účet uzavření, naleznete na webu Zásady Ochrany Osobních Údajů.

Pokud jste si vědomi jakékoli porušení těchto 'Podmínky Užívání' registrovaný uživatel tohoto webu, prosím Kontaktujte Nás.

7. Předkládání Obsahu Na Tomto Webu

Tím, že poskytuje veškerý obsah tohoto webu, souhlasíte s následující ustanovení:

A7. Souhlasíte s tím, aby grant WinTips Webu po celém světě, royalty-free, trvalou, nevýhradní právo a licenci (včetně morálních práv nebo jiných potřebné oprávnění) k použití, zobrazovat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, distribuovat, vykonávat, podporovat, archiv, překládat a vytvářet odvozená funguje a kompilace, v celku nebo v části. Tato licence se bude vztahovat na jakékoli formě, médiu nebo technologii, již známý v době poskytování nebo vyvinuté později.

B7. Zaručujete a prohlašujete, že máte všechny právní, morální a jiná práva, která mohou být nezbytná k udělení WinTips Web průkazu uvedeno v tomto oddíle 7.

C7. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že WinTips Web bude mít právo a uvážení (ale ne povinnost) odmítnout zveřejnit nebo odstranit, nebo zablokovat přístup k jakémukoli obsahu, který poskytnete, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, s nebo bez předchozího upozornění.

8. Služby Třetích Stran

Zboží a služby třetích stran mohou být inzerovány a/nebo mohou být dostupné na nebo prostřednictvím tohoto webu. Produktů a služeb poskytovaných třetími stranami se řídí zásadami a reprezentace těchto třetích stran. WinTips Web nebude žádným způsobem odpovědná za nebo zodpovědnost za jakékoli jednání nebo interakce s třetími stranami. Ani WinTips Webové odpovědnost nebo odpovědnost v žádném případě za kvalitu, kontinuita nebo uspokojivé poskytování třetí-party produkty a služby.

9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, odškodnit a neškodné WinTips Web a WinTips Webové zástupci, dceřiné společnosti, sesterské společnosti, spřízněné strany, důstojníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci, nezávislým dodavatelům, inzerentům, partnerům, a co-branders, z jakéhokoli nároku nebo poptávky, včetně přiměřené právní poplatky, které mohou být podané jakoukoli třetí stranou, vyplývající z vašeho chování nebo v souvislosti s těmito stránkami nebo služby, poskytování obsahu, vaše porušení těchto Podmínek Používání nebo jakékoli jiné porušení práv jiné osoby nebo strany.

10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY A JAKÉKOLIV SLUŽBY NEBO OBSAH POSKYTOVANÉ ("SLUŽBA") JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JE", WINTIPS WEB SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO VÝSLOVNÉ; TO ZAHRNUJE (ALE JE NE VÝHRADNĚ) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, A NEPORUŠENÍ.

WinTips Web neposkytuje ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, ŽE JAKÁKOLIV ČÁST SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÉ, bezchybné, VIRUS-FREE, VČASNÉ, BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, NEBO JAKÉKOLIV KVALITY. ANI JE TO OPRÁVNĚNÉ, A TO BUĎ IMPLICITNĚ NEBO VÝSLOVNĚ, ŽE JAKÝKOLI OBSAH JE V BEZPEČÍ V JAKÉKOLIV ZPŮSOBEM PRO STAŽENÍ NEBO POUŽITÍ. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE ANI WINTIPS WEB, ANI ŽÁDNÝ ÚČASTNÍK SLUŽBA POSKYTUJE ODBORNÉ PORADENSTVÍ JAKÉHOKOLI DRUHU. CHÁPETE A SOUHLASÍM s tím, ŽE nějakou RADU NEBO JINÉ INFORMACE ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU MOHOU BÝT POUŽITY VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO, A ŽE WinTips Webu neneseV žádném případě ODPOVĚDNOST.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, a některá prohlášení ve výše uvedené vyloučení odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat, pokud jde o předpokládané záruky; jiné termíny a podmínky, zůstávají vymahatelná bez ohledu na.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE WINTIPS WEBU NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (I KDYŽ WINTIPS WEB BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD). TO ZAHRNUJE, ALE NENÍ OMEZEN NA, ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, GOODWILL, POUŽITÍ, DATA NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z:

 * POUŽITÍ SLUŽEB NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY,
 * NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH
    Z JAKÉKOLIV TRANSAKCE UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY,
 * NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU NEBO ÚPRAVÁM VAŠEHO PŘENOSU DAT,
 * PROHLÁŠENÍ TŘETÍ STRANOU NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY
    POMOCÍ TĚCHTO SLUŽEB,
 * NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY.

V některých právních řádech není povoleno omezit odpovědnost, a proto toto omezení se na vás nemusí vztahovat.

12. Výhrada Práv

WinTips Web si vyhrazuje všechna práva, včetně, ale není omezen na jakékoliv a všech autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství a jiných vlastnických právě, že WinTips Web může mít ve vztahu k tomuto webu, jeho obsah, a zboží a služby, které mohou být poskytnuty. Použití WinTips Webové práva a majetku vyžaduje WinTips Webové předchozího písemného souhlasu. Tím, že služby jsou k dispozici pro ty, WinTips Webu není poskytovat vám žádné implikované nebo express licence nebo práva, a budete mít žádná práva, aby se veškeré obchodní nebo jiné nepředvídané používání těchto stránek nebo poskytovaných služeb, aniž byWinTips Webové předchozího písemného souhlasu.

13. Rozhodné Právo

Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky Používání a jakýkoliv spor vyplývající z vašeho používání této webové stránky, produktů nebo služeb se řídí a vykládat v souladu s místními zákony platné v WinTips Webové bydliště, bez ohledu na jakékoli rozdíly mezi uvedenými platnými právními předpisy a předpisy platnými ve vaší lokalitě. Registrací uživatelského účtu na tomto webu, nebo pomocí této stránky a služby, které poskytuje, přijmout, že pravomoc je udělena soudy, které mají pravomoc nad WinTips Webové bydliště, a že veškeré spory bude řešit řekl soudy.

14. Změny Těchto 'Podmínky Užívání'

Změny mohou být provedeny tyto Podmínky Užívání čas od času. Ty by měly být upozorněni na pozoruhodné změny jednoho nebo více z následujících způsobů:

 * Zveřejnění oznámení na webu;
 * Požadavek, aby přečíst a přijmout nové 'Podmínky použití' než vy
    můžete se přihlásit do webu;
 * E-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou uvedete jako součást
    vaše informace o účtu uživatele.

I, selhání, aby se po oznámení změny serveru 'Podmínky Užívání' se v žádném případě neruší uplatňování nových nebo změnila ustanovení 'Podmínky Použití', které se doporučuje, aby re-číst pravidelně.

15. Různé Informace

A15. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek Pro Použití je považováno za v rozporu s právními předpisy soudem s jurisdikcí strany, uvedené ustanovení se budou vykládat tak, aby odrážela původní záměry stran v souladu s platnými právními předpisy, a zbytek z těchto 'Podmínky Užívání' bude platné a použitelné.

B15. Neschopnost kterékoli strany prosadit jakákoli práva v rámci těchto Podmínek Používání nebude považováno za zřeknutí se, která strana má pravdu, a ten řekl, zůstane v plné platnosti a účinnosti.

C15. Souhlasíte s tím, že jakýkoliv nárok nebo důvod týkající se tohoto webu nebo jeho služby, musí být podána do jednoho (1) roku poté, co takový nárok nebo důvod vznikl, nebo řekl nároku nebo bude navždy promlčen bez ohledu na jakékoliv v rozporu právními předpisy.

D15. WinTips Web může přiřadit WinTips Webové práva a povinnosti vyplývající z těchto 'Podmínky Užívání'; v tomto případě, WinTips Web bude zbaven jakékoli další povinnost.